Bekijk de laatste updates over het coronavirus (COVID-19) Corona Update

Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, blijft het mogelijk dat de informatie niet geheel up-to-date of volledig is. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De inhoud van de site wordt periodiek aangevuld en/of gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar sites buiten dit domein. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de informatie en/of de afhandeling van gegevens door die partijen.

Privacy statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende.