Bekijk de laatste updates over het coronavirus (COVID-19) Corona Update

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Voor de meeste patiënten zal dit een tweetal maal per jaar gebeuren. Een kleine hoeveelheid patiënten hoeven wij eenmaal per jaar te zien. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Voor mensen met een volledige prothese (zonder implantaten) is het advies eenmaal per twee jaar de prothese en de mond te laten controleren. Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is.

Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico’s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u eventueel verwijzen naar mijn collega’s. De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of rageren en regelmatige controle van uw gebit door onze tandarts en het team.

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over preventie.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen of gaat u op onze website naar: vragen of folders