Bekijk de laatste updates over het coronavirus (COVID-19) Corona Update

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden NMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant, via eenmalige incasso of via overschrijving.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

De tandartstarieven 2021 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Download de tarieven van 2021 >>

Deze tarieven zijn opgesteld naar aanleiding van het rekenmodel van de NMT, de vergelijkingen met collega op vergelijkmondzorg.nl en op basis van de materiaalkosten en tijdsduur per behandeling. Hoofdregel in onze praktijk is dat kwaliteit zeer hoog in ons vaandel staat. Kwaliteit van de behandelingen, kwaliteit van de materialen die we gebruiken, de kwaliteit van het werk en de afspraken die we maken met onze tandtechnieker en kwaliteit in de omgang met onze klanten vinden wij zeer belangrijk.

Service prestaties niet vallend onder de NZa-lijst

  • Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden (donderdag voor 17.00 uur voor maandag).
  • Bij deelbetalingen, dubbele betalingen of onjuiste betalingen worden administratiekosten berekend: let dus goed op bij het betalen van facturen. Deze kosten kunnen eenvoudig voorkomen worden door een automatische incasso te tekenen.
  • Per gestuurde herinnnering worden herinneringskosten berekend.