Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden NMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant, via eenmalige incasso of via overschrijving.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

Deze tarieven zijn opgesteld naar aanleiding van het rekenmodel van de NMT, de vergelijkingen met collega op vergelijkmondzorg.nl en op basis van de materiaalkosten en tijdsduur per behandeling. Hoofdregel in onze praktijk is dat kwaliteit zeer hoog in ons vaandel staat. Kwaliteit van de behandelingen, kwaliteit van de materialen die we gebruiken, de kwaliteit van het werk en de afspraken die we maken met onze tandtechnieker en kwaliteit in de omgang met onze klanten vinden wij zeer belangrijk.

(I) Consultatie en diagnostiek (C)

C11 Periodieke controle 21,29
C13 Probleemgericht consult 21,29
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 100,86
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 56,04
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,83
C85 Weekendbehandeling 21,29
C86 Avondbehandeling 21,29
C87 Nachtbehandeling 21,29

(II) Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10 Kleine röntgenfoto 15,69
X21 Kaakoverzichtsfoto 67,24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 67,24

(III) Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,56
M03 Gebitsreiniging 12,56
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 25,22
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,81
M10 Fluoridebehandeling, methode I 28,02
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,41
M61 Mondbeschermer 25,22

(IV) Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving 7,28
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01

(IX) Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 61,64
G61 Instructie spieroefeningen 56,04
G62 Occlusale spalk 151,30
G63 Repositiespalk 224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,02
G65 Indirect planmatig inslijpen 308,20
G66 Biofeedbacktherapie 50,43
G67 Behandeling triggerpoint 61,64
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 56,04
G69 Opbeetplaat 61,64
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 84,05
G11 Scharnierasbepaling 84,05
G12 Centrale relatiebepaling 78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen 56,04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 28,02
G16 Therapeutische positiebepaling 28,02
G20 Beetregistratie intra-oraal 56,04
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 280,18
G72 Controlebezoek MRA 28,02
G73 Reparatie MRA met afdruk 44,83

(VI) Vullingen (V)

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,21
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,81
V70 Parapulpaire stift 11,21
V80 Wortelkanaalstift 19,61
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,41
V11 Eénvlaksvulling 22,41
V12 Tweevlaksvulling 36,42
V13 Drievlaksvulling 47,63
V14 Kroon van plastisch materiaal 67,24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 67,24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling 11,21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling 22,41
V30 Sealen eerste element 25,22
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 14,01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,60

(VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 39,23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,82
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,83
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 100,86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 145,69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 190,52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 235,35
E85 Elektronische lengtebepaling 14,01
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,81
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,83
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,02
E53 Verwijderen van wortelstift 39,23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 39,23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,02
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 78,45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 50,43
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42,03
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,83
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 56,04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,02
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,81
E97 Uitwendig bleken per kaak 70,04
E98 Materialen voor thuisbleken 0,00
E40 Directe pulpa-overkapping 28,02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,21
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,41
E44 Verwijderen spalk 5,60
E45 Aanbrengen rubberdam 11,21
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 75,65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 56,04

(VIII) Kronen en bruggen (R)

R08 Eenvlaks composiet inlay 67,24
R09 Tweevlaks composiet inlay 128,88
R10 Drievlaks composiet inlay 168,11
R11 Eenvlaksinlay 100,86
R12 Tweevlaksinlay 156,90
R13 Drievlaksinlay 224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 28,02
R24 Kroon 246,56
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 33,62
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 56,04
R33 Gegoten opbouw, directe methode 112,07
R40 Eerste brugtussendeel 168,11
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 84,05
R46 Brugverankering, per anker 56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 140,09
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 28,02
R55 Gipsslot met extra afdruk 28,02
R60 Plakbrug zonder preparatie 112,07
R61 Plakbrug met preparatie 168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 61,64
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,41
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,02
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 67,24
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 112,07
R80 Temporaire, eerste voorziening 28,02
R85 Temporaire, volgende voorziening 11,21
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00

(X) Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

H11 Trekken tand of kies 42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
H21 Kosten hechtmateriaal 5,93
H26 Hechten weke delen 61,64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 56,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,81
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 56,04
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 67,24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 50,43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,62
H44 Primaire antrumsluiting 61,64

 (XI) Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,02
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 56,04
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 84,05
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 61,64
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,81
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 229,75
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 313,80
P31 Wortelkap met stift 140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 56,04
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,01
P45 Noodkunstgebit 112,07
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 168,11
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 224,14
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 364,23
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,02
P14 Individuele afdruk met randopbouw 61,64
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,62
P27 Reoccluderen 56,04
P28 Naregistratie en remounten 56,04
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 84,05
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,62
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 44,83
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 39,23
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 39,23
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 84,05
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 56,04
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 84,05
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 156,90
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,81
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 44,83
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 39,23
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 39,23
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 84,05
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 56,04
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 84,05
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16,81
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 44,83
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 44,83
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 44,83

(XII) Tandvleesbehandelingen (T)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus 162,50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30,26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 78,45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 58,84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 113,19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 85,17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 150,74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 113,19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 162,50
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 56,04
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 150,74
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 145,69
T82 Tandvleescorrectie per element 53,23
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 140,09
T87 Kroonverlenging per element 182,12
T88 Kroonverlenging per sextant 336,21
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 56,04
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 150,74
T91 Pocketregistratie 33,62
T92 Parodontiumregistratie 67,24
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 39,23
T94 Behandeling tandvleesabces 75,65
T57 Toepassing lokaal medicament 60,52
T95 (Draad)Spalk 22,41

(XIII) Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten 201,91
J01 Initieel onderzoek implantologie 72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie 112,07
J03 Proefopstelling 151,30
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 84,05
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 28,02
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 184,92
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 128,88
J40 Twee magneten/drukknoppen 173,71
J41 Elke volgende magneet, drukknop 39,23
J42 Staaf tussen twee implantaten 229,75
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak 72,85
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 28,02
J50 Boven- en onder klikgebit 577,17
J51 Onder-klikgebit 375,44
J52 Boven-klikgebit 375,44
J53 Omvorming klikgebit 112,07
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 145,69
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 168,11
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 100,86
J70 Opvullen zonder staafdemontage 156,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 196,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 224,14
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 252,16
J74 Reparatie zonder staafdemontage 61,64
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 117,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 145,69
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 173,71

(XIV) Uurtarieven (U)

U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten 150,74
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 12,56
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 183,60
U01 Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling door zorgaanbieder zonder eigen huispraktijk 82,38
U02 Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling door zorgaanbieder met een eigen huispraktijk 153,19
U03 Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling in de eigen huispraktijk van de zorgaanbieder 176,48

(XVI) Orthodontische zorg (F)

F121A Eerste consult 21,29
F122A Vervolgconsult 21,29
F123A Controlebezoek 12,91
F124A Second opinion 100,86
F125A Maken gebitsmodellen 27,78
F126A Beoordelen gebitsmodellen 57,02
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 10,50
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 10,50
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 6,12
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,69
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,69
F153A Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 14,18
F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 17,38
F155A Vervaardiging orthopantomogram 27,74
F156A Beoordeling orthopantomogram 16,26
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 48,51
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 48,51
F161A Meerdimensionale kaakfoto 134,49
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04
F411A Plaatsen beugel categorie 1 106,53
F421A Plaatsen beugel categorie 2 111,42
F431A Plaatsen beugel categorie 3 128,49
F441A Plaatsen beugel categorie 4 136,89
F451A Plaatsen beugel categorie 5 389,01
F461A Plaatsen beugel categorie 6 527,59
F471A Plaatsen beugel categorie 7 511,25
F481A Plaatsen beugel categorie 8 342,20
F491A Plaatsen beugel categorie 9 410,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 88,73
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 26,97
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 26,97
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 26,97
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 30,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 38,53
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 38,53
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 46,23
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 57,79
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 26,97
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,97
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 30,82
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 38,53
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 113,27
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 0,00
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,22
F721A Trekken tand of kies 42,03
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 76,32
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,56
F811A Reparatie of vervanging van beugel 26,78
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 35,29
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 35,29
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.191,37
F121B Eerste consult 21,29
F122B Vervolgconsult 21,29
F123B Controlebezoek 18,93
F124B Second opinion 100,86
F125B Maken gebitsmodellen 40,75
F126B Beoordelen gebitsmodellen 83,65
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 126,04
F151B intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,69
F152B occlusale opbeet röntgenfoto 15,69
F153B extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 20,80
F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 25,49
F155B vervaardiging orthopantomogram 40,69
F156B beoordeling orthopantomogram 23,85
F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 25,49
F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto 71,16
F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 25,49
F160B beoordeling voor-achterwaartse 71,16
F161B Meerdimensionale kaakfoto 134,49
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04
F411B Plaatsen beugel categorie 1 182,84
F421B Plaatsen beugel categorie 2 190,70
F431B Plaatsen beugel categorie 3 217,77
F441B Plaatsen beugel categorie 4 231,11
F451B Plaatsen beugel categorie 5 625,34
F461B Plaatsen beugel categorie 6 849,44
F471B Plaatsen beugel categorie 7 786,31
F481B Plaatsen beugel categorie 8 540,90
F491B Plaatsen beugel categorie 9 680,56
F492B Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 109,42
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 56,52
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 56,52
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 56,52
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 56,52
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 62,17
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 73,48
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 56,52
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 67,82
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 84,78
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 56,52
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 56,52
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 73,48
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 120,33
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren 0,00
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,22
F721B Trekken tand of kies 42,03
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 94,11
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,56
F811B Reparatie of vervanging van beugel 39,28
F812B Herstel of vervanging van retentieapparatuur 68,73
F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 68,73
F121C Eerste consult 21,29
F122C Vervolgconsult 21,29
F123C Controlebezoek 18,93
F124C Second opinion 100,86
F125C Maken gebitsmodellen 40,75
F126C Beoordelen gebitsmodellen 83,65
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 126,04
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 73,48
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,69
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 15,69
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 20,80
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 25,49
F155C Vervaardiging orthopantomogram 40,69
F156C Beoordeling orthopantomogram 23,85
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 25,49
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 71,16
F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 25,49
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 71,16
F161C Meerdimensionale kaakfoto 134,49
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04
F411C Plaatsen beugel categorie 1 343,13
F421C Plaatsen beugel categorie 2 360,88
F431C Plaatsen beugel categorie 3 422,37
F441C Plaatsen beugel categorie 4 452,56
F451C Plaatsen beugel categorie 5 922,07
F461C Plaatsen beugel categorie 6 1.256,95
F471C Plaatsen beugel categorie 7 1.210,83
F481C Plaatsen beugel categorie 8 888,55
F491C Plaatsen beugel categorie 9 1.138,94
F492C Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 109,42
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 56,52
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 56,52
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 56,52
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 56,52
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 62,17
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 73,48
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 73,48
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 93,26
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 110,21
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 56,52
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 62,17
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 73,48
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 120,33
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren 0,00
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,22
F721C Trekken tand of kies 42,03
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 94,11
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,56
F811C Reparatie of vervanging van beugel 39,28
F812C Herstel of vervanging van retentieapparatuur 68,73
F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak 68,73

Service prestaties niet vallend onder de NZa-lijst

  • Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden (donderdag voor 17.00 uur voor maandag).
  • Bij deelbetalingen, dubbele betalingen of onjuiste betalingen worden administratiekosten berekend: let dus goed op bij het betalen van facturen. Deze kosten kunnen eenvoudig voorkomen worden door een automatische incasso te tekenen.
  • Per gestuurde herinnnering worden herinneringskosten berekend.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.